Facebook Pixel

lengocthanh4life

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn) - Người thực hiện sứ mệnh "Xóa mù, giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2" tại Việt Nam.

Địa chỉ 4Life English Center: 266 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

lengocthanh4life
Send Me a Message

Name:

Lê Ngọc Thanh

Location:

Đà Nẵng, VI Viet Nam

My Website:

https://e4life.vn/

Take Our Featured Health Poll

What do you think is the most important health test for women?:
View Results